განსაზღვრეთ და მართეთ ძირითადი რისკის ფაქტორები - საიტის დამზადება