პრობლემებსა, სამუშაოებსა და უპირატესობებზე ფოკუსირება - საიტის დამზადება