Jul19
0

შეარჩიეთ მინიმალური სიცოცხლისუნარიანი პროდუქტის სწორი სახეობა

შექმენი შენი სტარტაპი Share this post

იმისათვის, რომ შეამოწმოთ წინა გაკვეთილზე განხილული ვარაუდები, თქენ უნდა შეარჩიოთ და გამოიყენოთ „მინიმალური სიცოცხლისუნარიანი პროდუქტის“ (MVP – Minimum Viable Product) სწორი სახეობა – იმ ახალი პროდუქტის ვარიანტი, რომელიც საშუალებას იძლევა, რომ მინიმალური ძალისხმევის გამოყენებით შევაგროვოთ დასაბუთებული ცოდნის მაქსიმალური რაოდენობა. ზოგადად რომ ვთქვათ, MVP მოიცავს რამდენიმე ძირითად მახასიათებელს, რომელიც საშუალებას გვაძლევს ადრეულ მიმდევრებს მივაწოდოთ პროდუქტი და თქვენი ჰიპოთეზის შესამოწმებლად საპასუხო რეაქცია მივიღოთ თქვენი მომხმარებლებისგან. უკვე გადახდილი MVP-სა და პროდუქტის წინასწარი დაკვეთის არსებობა თქვენი ბიზნეს იდეის შემოწმების საუკეთესო მაჩვენებლს წარმოადგენს.
სხვადასხვა კრიტერიუმი MVP-თვის
არსებობს MVP-ს სხვადასხვა სახეობა, რომელიც სხვადასხვა მიზნით გამოიყენება სხვადასხვა შემთხვევის დროს. შესაძლებელია MVP-ს სხვადასხვა ჯგუფში კლასიფიკაცია განსხვავებული კრიტერიუმის მიხედვით, მაგალითად:
• დაფარვა წარმოადგენს მომხმარებელთა მიღწეულ რაოდენობას. შესაძლებელია რამოდენიმე ადამიანის გამოკითხვა, მაშინ როდესაც სარეკლამო კამპანია AdWords ათასობით მომხმარებელი შეუძლია მოიცვას.
• პროდუქტის სიზუსტე განსაზღვრავს თუ რამდენად მსგავსია მინიმალური სიცოცხლისუნარიანი პროდუქტი საბოლოო პროდუქტთან. პროგრამული უზრუნველყოფის პროტოტიპს უფრო მეტი სიზუსტე აქვს ვიდრე ქაღალდის მაკეტს.
• საპასუხო რეაქციის დრო განსაზღვრავს იმ დროს, რომელიც ექსპერიმენტის მოსამზადებლად და შედეგების მისაღებადაა საჭირო. სამიზნე გვერდზე (რომელზეც ბმულს მივყავართ) A/B ტესტის ჩატარება უფრო სწრაფად მოგვცემს ექსპერიმენტის შედეგებს, ვიდრე ორი სხვადასხვა პროდუქტის პროტოტიპის შექმნა და პოტენციურ მომხმარებელზე ჩვენება.
• შედეგების სანდოობა განსაზღვრავს ცდომილების შესაძლო ფარგლებს თქვენი ექსპერიმენტების შედეგებში. თუ თქვენ პროდუქტის ხელით შედგენილ მაკეტს უჩვენებთ ის იგივე შთაბეჭდილებას ვერ მოახდენს თქვენს პოტენციურ მომხმარებელზე როგორც ვიდეო ჩანაწერი, რომელიც ყველა მის მახასიათებელსა და უპირატესობას უწევს დემონსტრირებას, ამიტომ მომხმარებელთა საქციელში მნიშვნელოვანი სხვაობაა შესაძლებელი განსხვავებულ მინიმალურ სიცოცხლისუნარიან პროდუქტთან შეხების დროს.

არჩევანი მაღალი და დაბალი სიზუსტის MVP-ს შორის
პროტოტიპის სიზუსტე უმეტესად დამოკიდებულია იმაზე, თუ რამდენი ძალისხმევაა საჭირო იმისათვის, რომ MVP გამოიყურებოდეს როგორც საბოლოო პროდუქტი. სავარაუდოდ ეს ყველაზე მნიშვნელოვანი კრიტერიუმია იმ სტრატაპებისთვის, რომლებიც თავიანთ MVP-ს ქმნიან, ვინაიდან ის მოქმედებს თუ რამდენად სწრაფად შეგიძლიათ დაიწყოთ ექპერიმენტები და რამდენად სანდო იქნება თქვენი შედეგები (თქვენ ბალანსი უნდა იპოვოთ სწრაფ უკუკავშირსა და მაღალ სანდოობას შორის).
მაგალითად, თქვენ შეგიძლიათ გადაწყვიტოთ სამიზნე გვერდის (რომელზეც ბმულს მივყავართ) შექმნა, რომ შეამოწმოთ იქნება თუ არა მოთხოვნა ფიზიკური პროდუქტის არსებობის გარეშე. ჩვეულებრივ, ეს განიხილება როგორც დაბალის სიზუსტის პროტოტიპი რადგან ეს მხოლოდ სამიზნე გვერდია და არა რეალური პროდუქტი. მაგრამ რა მოხდება, თუ თქვენ სამიზნე გვერდს შექმნით ექსპერიმენტისთვის, რომელიც მომავალში რეალური პროდუქტის არსებობის დროს თქვენი ნამდვილი გაყიდვების გვერდის მსგავსია? მიუხედავად იმისა, რომ ჯერ პროდუქტი არ გაქვთ, პოტენციური მომხმარებელი დაინახავს ზუსტად იგივე ვებ-გვერდს, რასაც რეალურად პროდუქტის გაყიდვის დროს დაინახვდა.
MVP-ს ტიპების კატეგორიზაცია როგორც დაბალი და მაღალი სიზუსტისა ყოველთვის დაკავშირებულია რეალურ პროდუქტთან. უფრო მეტად მნიშვნელოვანია გავიგოთ თუ როდისაა უფრო პრაქტიკული დაბალი და მაღალი სიზუსტის MVP-ს გამოყენება განურჩევლად მათი ეტიკეტისა.
დაბალი-სიზუსტის პროტოტიპები ძირითადად გამოიყენება იმისათვის, რომ:
• უკეთესად გავიგოთ პრობლემა და მასთან დაკავშირებული საკითხები
• შევამოწმოთ თუ რამდენად მნიშვნელოვანია პრობლემა მომხმარებელთათვის
• მივიღოთ დასტური იმისა, ღირს თუ არა პრობლემის გადაწყვეტა
• გავიგოთ თუ რა სახის გადაწყვეტილება იქნება ყველაზე მეტად მისაღები

მაღალი სიზუსტის პროტოტიპები გვეხმარება, რომ:
• განვსაზღვროთ თუ რამდენი მომხმარებელია მზად თანხა გადაიხადოს გადაწყვეტილების მისაღებად
• ვიპოვოთ ადრეული მიმდევრები და პროპაგანტისტები
• ოპტიმიზაცია გავუწიოთ მარკეტინგული სტრატეგიის განსხვავებულ ასპექტებს
თქვენი გარკვეული ჰიპოთეზის შემოწმების მიზნით MVP-ს ტიპების შერჩევისას, უნდა გაითვალისწინოთ:
• რომელია თქვენი ყველაზე დიდი რისკი ამჟამად და როგორ შეძლებთ მის შემოწმებას?
• რამდენი დრო გაქვთ აღნიშნული MVP-ს შესაქმნელად და შედეგების მისაღებად?
• რა რაოდენობის თანხა გაქვთ ამ ეტაპზე? რა რაოდენობის გამოყენება იქნება მიზანშეწონილი? არაფერი უჩვეულო არ დაგეგმოთ თქვენი პირველი ცდებისთვის!
• რას აქვს ყველაზე დიდი მნიშვნელობა თქვენს შემთხვევაში? რომელი ჰიპოთეზის დამტკიცების სტრატეგია გადაიყვანს თქვენს სტარტაპს შემდეგ დონეზე?

მთავარი დასკვნა
სხვადასხვა ჰიპოთეზა სხვადასხვა ტიპის მინიმალურ სიცოცხლისუნარიან პროდუქტს მოითხოვს.
ნუ გადატვირთავთ თქვენს MVP-ს არასაჭირო მახასიათებლებითა და დეტალებით – თქვენ ეძებთ დასაბუთებულ სწავლებას. ამიტომ, MVP-სთან ჩაატარეთ დაგეგმილი ექსპერიმენტები, რომლებიც მაქსიმალურადაა მიახლოებული რეალურ პროდუქტთან, მაგრამ მარტივი და იაფი გახადეთ ისინი შესაქმნელად.
როგორც კი შეამოწმებთ თქვენს ვარაუდებს შესაბამისი MVP-ს ტიპით, შეგიძლიათ განაახლოთ ბიზნეს მოდელი, რომელზეც #3 გაკვეთილზე ვისაუბრეთ (ვარაუდები თქვენ უნდა ჩაანაცვლოთ ექსპერიმენტებიდან მიღებული ფაქტებით). შემდეგ გაკვეთილზე ვისაუბრებთ თუ როგორ უნდა მოამზადოთ თქვენი ბიზნეს მოდელის ფინანსური შეფასება.

About the Author

}
უფასო კონსულტაცია