May29
0

სტრატეგიის მოკლე მიმოხილვა

კონტენტ მარკეტინგი Share this post

კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მეორე გაკვეთილზე. ჩვენ უკვე გავარკვიეთ თუ რას წარმოადგენს კონტენტ მარკეტინგი და როდის არის მისი გამოყენება მიზანშეწონილი, ამიტომ დღეს განვიხილავთ თუ რა შეიძლება ჩაითვალოს კონტენტ მარკეტინგის სტრატეგიის ნაწილად და როგორ გამოვიყენოთ ის ბიზნესში. პირველ რიგში, ნება მიბოძეთ განვაცხადო, რომ თქვენი კონტენტ მარკეტინგის სტრატეგია არ უნდა იყოს რთული – რეალურად რაც უფრო მარტივია, მით უკეთესია. მისი სწორად გამოყენებისთვის მხოლოდ ხუთ კითვაზეა პასუხი გასაცემი:
1. რატომ ვაკეთებს ამას?
რადგან ეს პირველი კითხვაა, ის ყველაზე მნიშვნელოვანია. როგორც ნემისმიერ ბიზნეს საქმიანობას, ძლიერ კონტენტ მარკეტინგის სტრატეგიასაც უნდა გააჩნდეს მკაფიო და კონკრეტული მიზნები და აქედან გამომდინარე მოქმედებდეს. თქვენ უნდა იცოდეთ თუ რომელი მიზნის მიღწევას ემსახურება თქვენს მიერ შექმნილი კონტენტის თითოეული ნაწილი – ეს არის თქვენი ვებ-გვერდის ვიზიტების რაოდენობის, ელექტრონული მისამართების სიის თუ პოტენციურ მომხმარებელთა სიის გაზრდა. გახადეთ თქვენი მიზნები კონკრეტული, გაზომვადი და დროში შეზღუდული იმგვარად, რომ შეძლოთ წარმატების შეფასება და განსაზღვროთ სად არის ცვლილებები გასატარებელი.
2. ვინ არის ჩემი აუდიტორია?
იმისათვის, რომ თქვენი კონტენტი მაქსიმალურად ეფექტური გახადოთ, მაქსიმალურად ნათლად და კონკრეტულად უნდა განსაზღვროთ თუ ვინ არის თქვენი მიზნობრივი აუდიტორია. ამ ეტაპზე ასევე განსაზღვრეთ ვინ არიან მათი „ინფლუენსერები“ (გავლენიანი პიროვნებები). მაგალითად, თუ თქვენ ყიდით ბასეინებს, თქვენი მომხმარებელი არის ის ვისაც, ბასეინის შეძენა სურს, მაგრამ მათი ინფლუენსერი არის პიროვნება, რომელიც მაღაზიაში აცნობებს მომხმარებლებს სხვადასხვა ხელმისაწვდომი არჩევანის შესახებ. თქვენ ამ კითხვაზე მომდევნო გაკვეთილზე უპასუხებთ, როდესაც განვიხილავთ მიზნობრივი მომხმარებლების პერსონებს და მათ ინფლუენსერებს.

3. რა სურს ან სჭირდება თქვენს აუდიტორიას?

თქვენმა აუდიტორიამ ჯერ არ იცის, რომ საჭიროებს თქვენს პროდუქციას ან მომსახურებას; სხვაგვარად უკვე შეძენილი ექნებოდა თქვენგან. თუმცა შესაძლებელია არსებობდეს რაიმე პრობლემა ან საკითხი, რომლითაც მომხმარებელი თავად გიპოვნით. მაღალი ხარისხის კონტენტს შეუძლია მოაგვაროს თქვენი მომხმარებლის პრობლემა, ამიტომ თუ თქვენ შეგიძლიათ ამ პრობლემების განსაზღვრა, თქვენ შეძლებთ მათ მოგვარებას.

აღნიშნულის მიღწევა მრავალი გზითაა შესაძლებელი, მაგრამ საწყისი ეტაპისთვის გთავაზობთ რამდენიმე მათგანს:
• გამოკითხეთ არსებული მომხმარებლები თუ რა არის მათი მთავარი პრობლემა.
• გამოკითხეთ სხვა ბიზნესი, რომელიც ასევე მუშაობს თქვენ აუდიტორიასთან და არ არის კონკურენტი.
• მოიძიეთ საძიებო სიტყვები (ქივორდები) და Google კითხვები, შემდეგი საძიებო ინსტრუმენტების გამოყენებით Google Keyword Planner, Wordtracker, ან Keyword.io.
• მოიძიეთ თუ რომელ კონტენს უკვე აქვს გამოხმაურება თქვენი აუდიტორიისგან ისეთი ინსტრუმენტების გამოყენებით, როგორიცაა BuzzSumo ან Bloomberry.

4. სად და როდის ატარებს დროს თქვენი აუდიტორია?

რა თქმა უნდა გადატანითი მნიშვნელობით. თუ თქვენ იცით რას წარმოადგენს თქვენი აუდიტორია, რა სურს მას ან რა სჭირდება, თქვენ უნდა იცოდეთ სად ატარებს ის დროს ონლაინ სივრცეში ისე, რომ თქვენ თავად მიხვიდეთ მასთან. თუ აუდიტორიას ვიდეოები მოსწონს, თქვენც ყურადღება უნდა გაამახვილოთ YouTube-ზე, მაგრამ თუ ის უპირატესობას Twitter-ს ანიჭებს, თქვენც იქ უნდა მიმართოთ ძალისხმევა. ანალოგიურად, თუ იცნობთ თქვენს აუდიტორიას, შეგიძლიათ გამოთვალოთ როდის მოსწონს მას კონტენტის გამოყენება. შესაძლებელია თქვენ ლონდონში იმყოფებოდეთ, მაგრამ თუ თქვენი აუდიტორია ძირითადად ამერიკის შეერთებულ შტატებშია, გაითვალისწინეთ ზემოაღნიშნული კონტენტის დაგეგმვის დროს. იმ შემთხვევაშიც კი, თუ თქვენი აუდოტორია ადგილობრივია, შესაძლებელია ისინი უპირატესობას ანიჭებდნენ გადაწყვეტილებების ძიებას უფრო შაბათ-კვირის, ვიდრე სამუშაო საათების განმავლობაში ან პირიქით.

5. რა გსურთ, მათ რომ გააკეთონ?

იცოდეთ რის მიღწევას ცდილობთ თქვენი აუდიტორიის პრობლემების მოგვარების გზით და სწორედ ამაზე მოახდინეთ ფოკუსირება თქვენი კონტენტის შედგენისა და სტიმულირების დროს. ჩართეთ ძირითადი სიტყვები, რომლებიც გამოიწვევენ ემოციურ გამოხმაურებას, წაახალისეთ გაზიარება და ყოველთვის ჩართეთ „მოქმედებისკენ მოწოდება“ (ხშირად წოდებული, როგორც CTA- call-to-action) იმისათვის, რომ აცნობოთ თქვენ აუდიტორიას რა გსურთ, რომ მათ გააკეთონ კონტენტის მოხმარების შემდეგ. ეს ნებისმიერი რამ შეიძლება იყოს, დაწყებული თქვენი ვებ-გვერდის ვიზიტიდან, დამთავრებული სახელმძღვანელოს გადმოწერით ან ბლოგ-პოსტის რეთვითით. დარწმუნდით იმაში, რომ ეს თხოვნა არ მოითხოვს მათი ადგილმდებარეობიდან მკვეთრ გადასვლას, არის გასაგები და შეესაბამება 1 კითხვაში დასახულ მიზნებს.

დაიმახსოვრეთ აღნიშნული სტრატეგია, რადგან მომდევნო კვირის განმავლობაში ყოველ მის ნაწილს დეტალურად განვიხილავთ. ხვალ ჩვენ განვიხილავთ პირველ კითხვას და დავისახავთ მაქსიმალურად ნათელ მიზანს.

About the Author

}
უფასო კონსულტაცია