Sep20
0

რა არის ბიტკოინი და რა ხდის მას განსხვავებულს?

ბიტკოინი Share this post

ჩვენ განვიხილეთ თუ ვინ არის ბიტკოინის ძირითადი შემქმნელი (შემქმნელები) და ვინ არის პასუხისმგებელი, ასევე ის თუ რატომ აქვს მას მნიშვნელობა. დღეს ჩვენ უფრო დეტალურად და ფართოდ განვიხილავთ თუ რა არის ის და თუ როგორ არის შესაძლებელი მისი უკეთესად გაგება.
დავიწყოთ!

ვალუტა, ტექნოლოგია, პროგრამული უზრუნველყოფა, ქსელი თუ ფილოსოფია?
ტერმინ „ბიტკოინს“ ერთდროულად რამდენიმე მნიშვნელობა აქვს, რადგან ეს არის ფულადი ერთეული (ზუსტი და კონკრეტული „მონეტა“), მაგრამ ის ასევე გამოიყენება ღია კოდის პროგრამული უზრუნველყოფისა და ასევე ახალი ციფრული სავალუტო ეკოსისტემის ტექნოლოგიური საფუძვლისა და ქსელის აღწერისთვის.
გასაკვირი არ არის, რომ ბიტკოინი შეიძლება ავღწეროთ როგორც კონცეპციების, პრინციპებისა და ტექნოლოგიების ნაკრები, ზუსტად ისევე როგორც „სატოში ნაკამოტო“ ხშირად მიჩნეულია როგორც გამომგონებლებისა და გამოგონებების ნაკრები.
მაგრამ ჩვენი მიზნებისთვის, ტერმინი ბიტკოინი უფრო მეტად უნდა გამოვიყენოთ როგორც ფულადი ერთეული, რაც ყველაზე მარტივი გზაა იმის გასაგებად თუ რამდენად ფართოდ გამოიყენება ის საუბარში.
ბიტკოინი, როგორც ფულადი ერთეული გამოიყენება მონაწილეებს შორის ვალუტის შენახვისა და გადაცემისათვის ბიტკოინის ბევრად უფრო მსხვილ ეკოსისტემასა და ქსელში. ისინი აღნიშნულს ახორციელებენ ინტერნეტით ურთიერთობის დროს სხვადასხვა აპარატურის, აპლიკაციის და მოწყობილობის მეშვეობით, როგორიცაა თქვენის სახლის კომპიუტერი ან მობილური ტელეფონი. ბიტკოინი შეიძლება კოდის სახით იყოს ჩადებული როგორც ემოჯი ან სურათების ნაკრები თქვენი მისალოცი ბარათის ფონზე.
მონაწილეები შეძლებენ ეს ფულადი ერთეული გამოიყენონ საქონლის და მომსახურების შეძენის ან გაყიდვის მიზნით, ზუსტად ისევე, როგორც თქვენ დღეს გააკეთეთ, თუმცა ზოგიერთმა ქვეყანამ მხოლოდ ახლა დაიწყო ბიტკოინის როგორც ვალუტის აღიარება. მაგალითად, აშშ, ნიდერლანდები, კანადა, სამხრეთ კორეა და სხვა რამდენიმე ქვეყანა თანდათან უკვე იყენებს ბიტკოინს გადახდის მიზნით. მონაწილეებს ასევე შეუძლიათ ფული გადასცენ სხვა მონაწილეებს (პიროვნებებს და ორგანიზაციებს) ბიტკოინის ქსელში (ან მის გარეშე), ასევე შეუძლიათ სხვა ფულად ერთეულებზე გადაცვალონ ის.
რეალურად, ბიტკოინის ეფექტურობა მხოლოდ საკუთარი წარმოსახვითაა შეზღუდული, ვინადიან ბიტკოინი სრულიად ვირტუალური ვალუტის ერთეულია, და იმისათვის, რომ ის სუპერ ტექნიკური გახდეს, ის მიჩნეულია როგორც „კონტენტის ტიპი“, რაც ნიშნავს, რომ მისი გადაცემა ნებისმიერ ადგილზე, ნებისმიერი საშუალებით და ნებისმიერ ფორმაშია შესაძელებელი!

რა ქმნის აღნიშნულს ასე განსხვავებულს?
თქვენ ალბათ სხვა რამეს გულისხმობთ, გარდა იმ ფაქტისა, რომ ბიტკოინი სრულიად ვირტუალური ვალუტაა, რომელსაც არ გააჩნია ფიზიკური მონეტები (ან ქაღალდის ფული)? და უფრო ტექნიკურად ზუსტი რომ ვიყოთ, უნდა ავღნიშნოთ, რომ არსობრივად ბიტკოინი ციფრული ფულიც კი არ არის. მონეტები ნაგულისხმევია მონაწილეებს, გამგზავნსა და მიმღებს შორის რეალური ტრანზაქციების დროს.
როგორც უკვე ავღნიშნეთ, არ არსებობს რაიმე ცენტრალური ორგანო, რომელიც აწარმოებს ან აკონტროლებს ბიტკოინის ღირებულებას, როგორიცაა ბანკი ან რეალური სავალუტო გაცვლა. მის საბოლოო კონტროლს და ხელმძღვანელობას მართავს, მხარს უჭერს და აცხადებს ნებისმიერი ინდივიდი, მათ შორის თქვენც. ეს ნიშნავს, რომ თქვენ, ფილოსოფიური და პრაგმატული თვალსაზრისით, თქვენ საკუთარ ბანკს წარმოადგენთ. ბიტკოინს არა აქვს საზღვრები (ის „უსაზღვროა“) და არ საჭიროებს ვინმეს ნებართვას მის გამოყენებასა თუ გააქტიურებაზე. ის არ ექვემდებარება ცენზურას და მისი შეჩერება შეუძლებელია. ბიტკოინი და მონაწილეებს შორის ტრანზაქციები სწრაფი, უსაფრთხო და შედარებით დაბალფასიანია.
და ბოლოს, ის ერთდროულად არის ანონიმური და გამჭირვალე, რაც ნიშნავს რომ მონაწილეებს შეუძლიათ მიიღონ და გააგზავნონ ვალუტა საკუთარი თავის იდენტიფიცირების გარეშე (ანუ არასდროს გააზიარონ საკუთარი პერსონალური მაიდენტიფიცირებელი ინფორმაცია, როგორიცაა სახელები ან ფიზიკური მისამართები) და რომ ყოველი ტრანზაქცია იწერება ნებისმიერი პირისთვის ხელმისაწვდომ რეგისტრში, რომელსაც ბლოკჩეინი ეწოდება (ბლოკჩეინზე უფრო დეტალურად მომდევნო გაკვეთილზე ვისაუბრებთ).
ყველაფერი ეს საკმაოდ რთულია გასაგებად, ამიტომ გაკვეთილს აქვე დავასრულებთ, რომ თქვენ იფიქროთ ამ არსებითად განსხვავებულ ბიტკოინის პრიციპებსა და მახასიათებლებზე. ხვალ ჩვენ დეტალურად განვიხილავთ ბიტკოინის მაინინგის ცნებას, რაც მნიშვნელოვანია, რადგან ის არა მხოლოდ ახალ ბიტკოინებს წარმოქმნის, არამედ დადასტურების საფუძველს წარმოადგენს.

About the Author

}
უფასო კონსულტაცია