Jul06
0

რას შეიძლება მივაღწიოთ ფულის გარეშე?

შექმენი შენი სტარტაპი Share this post

კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება კურსზე!
ჩემი სახელია დონატასი, მე ვარ სტარტაპ მარკეტინგის ექსპერტი, რომელიც დამწყებ სტარტაპებს (საწარმოებს) ასწავლის თუ როგორ გახდნენ ფინანსურად უზრუნველყოფილი და დამოუკიდებლები. ჩემი წიგნის „Startup Evolution Curve“ („სტარტაპის ევოლუციური წირი“) მეთოდოლოგიის შემუშავების მიზნით, ჩავატარე გლობალური კვლევა სტარტაპის განვითარების შესახებ და 1000 მეტი წარმატებული სტარტაპ დამფუძნებლების გამოცდილება დავაგროვე. წინამდებარე კურსში გაჩვენებთ თუ როგორ დაიყვანოთ წარუმატებლობის რისკი მინიმუმადე და ბევრად უფრო საინტერესო გახდეთ პოტენციური ინვესტორებისთვის.
დღეს ვისაუბრებთ ღირებულების წინადადების შესახებ – ეს არის ის საფუძველი, რომელიც თქვენ როგორც სტარტაპ დამფუძნებელმა უნდა შეიმუშავოთ, თუნდაც ფულის გარეშე.
მოდით რეალისტები ვიყოთ: რაიმე ინვესტიციის გარეშე მომგებიანი და პერსპექტიული ბიზნესის შექმნის შანსი მცირეა, მაგრამ თქვენ ეს შეგიძლიათ სხვა ადამიანების რესურსების, ფულის და ქსელის მეშვეობით გააკეთოთ. თუმცა სანამ ინვესტორები და ბიზნეს პარტინიორები თქვენს იდეას დაუჯერებენ, ბევრი რამაა გასაკეთებელი.
პირველი ნაბიჯი, რომელიც თქვენ უნდა გადადგათ (და ამისათვის ფული არ არის საჭირო), ეს არის – განსაზღვროთ თუ რა ღირებულების მიწოდება შეგიძლიათ თქვენს მომხმარებლებზე. ეს არის უკიდურესად საჭირო და უმნიშვნელოვანესი ნაბიჯი. წარმატებული სტარტაპის არსი არ მდგომარეობს ახალ ტექნოლოგიებში, თანამედროვე ინოვაციებში, ვენჩურულ ინვესტიციებში ან მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებით ფართო გაშუქებაში. თუ თქვენ შეგიძლიათ რეალური ღირებულება შექმნათ პოტენციური მომხმარებლისთვის, თქვენთვის ბევრად უფრო მარტივი იქნება:
• იმ ინვესტიციების მოზიდვა, რომლებიც ქმნიან თქვენს ბიზნესს
• მუდმივი შემოსავლისა და მოგების მიღება
• პოპულარული სიტყვიერი რეკლამის მიღება თქვენი ბიზნესის უფრო სწრაფად განვითარებისთვის

ღირებულების კატეგორიები ღირებულების წინადადებაში
ჩვეულებრივ ღირებულების წინადადებაში გამოყოფენ ღირებულების სამ კატეგორიას:
1. მახასიათებლების ჩამონათვალი. თუმცა ეს არ არის ძალიან ეფექტური, მახასიათებლების ჩამონათვალი ყველაზე მარტივი საშუალებაა იმისათვის, რომ მომხმარებლისთვის ღირებულების წინადადება შეადგინოთ. თქვენ უბრალოდ ჩამოთვლით ყველა მახასიათებელს, რომელიც შეგიძლიათ შესთავაზოთ სამიზნე მომხმარებლებს. ზოგიერთი ადამიანი მცდარად ფიქრობს, რომ რაც უფრო მეტ მახასიათებელს ჩამოთვლის, მით უკეთესია, მაგრამ ყოველთვის ასე არ არის. აღნიშნული მიდგომა ყველაზე ნაკლებ ცოდნას მოითხოვს თქვენი მომხმარებლებისა და კონკურენტების შესახებ და ამიტომ ყველაზე ნაკლებად ეფექტურია.
2. განმასხვავებელი ნიშანი. მიუხედავად პროდუქტის თუ გადაწყვეტილებისა, მომხმარებლებს ყოველთვის აქვთ არჩევანი, რომ კონკურენტთან მსგავსი პროდუქტი შეიძინონ ან მოთხოვნა სხვაგვარად გადაწყვიტონ. ამიტომ, კომპანიები ყურადღებას უნდა ამახვილებდნენ თუ როგორ განასხვავონ ბაზარზე ერთი პროდუქტი თუ სერვისი მეორესგან განმასხვავებელ ნიშნებზე მითითებით. ღირებულების წინადადების შექმნისათვის განმასხვავებელი ნიშნების ჩამონათვალის შედგენა უფრო ეფექტური მეთოდია ვიდრე უბრალოდ უპირატესობების ჩამონათვალისა.
3. მომხმარებელზე ორიენტირებული ღირებულება. მომხმარებლები სავარაუდოდ იმ მომწოდებლისგან შეიძენენ პროდუქციას, რომლებიც სრულად აცნობიერებენ მნიშვნელოვან საკითხებს და მარტივ, მაგრამ ძლიერ ღირებულების წინადადებას სთავაზობენ, რითაც ყველაზე მეტად აკმაყოფილებენ მომხმარებელთა მიმდინარე მოთხოვნებს. კომპანიას შეუძლია შექმნას მომხმარებელზე ორიენტირებული ღირებულების წინადადება იმ შეთავაზების შექმნით, რომელიც მოიცავს სამიზნე მომხმარებლისთვის ყველაზე მნიშვნელოვან რამდენიმე საუკეთესო განმასხვავებელ ნიშანს.

ღირებულების წინადადების შემუშავების სტრატეგიები
ღირებულების წინადადებებს კომპანიები ჩვეულებრივ შეიმუშავებენ სამიდან ერთ-ერთ ძირითად სტრატეგიაზე დაყრდნობით:
1. წარმოების ოპტიმიზაცია. მომხმარებლებს მხოლოდ სურთ კარგი პროდუქტი მაქსიმალურად დაბალ ფასად. ამ შემთხვევაში, კომპანიები არ ცდილობენ რაიმე ახალი ან უკეთესი პროდუქტის წარმოებას, ისინი უბრალოდ ცდილობენ მეტი რაოდენობის პროდუქცია აწარმოონ უფრო დაბალ ფასად. აღნიშნული სტრატეგია მხოლოდ მაშინ მოქმედებს, როდესაც წარმოების გაზრდის ხარჯზე ეკონომიის მიღწევის შესაძლებლობა არსებობს.
2. პროდუქტის ლიდერობა. მომხმარებლები ყველაზე მეტ ყურადღებას პროდუქტს აქცევენ და სურთ საუკეთესო შეიძინონ. კომპანიები ინოვაციისა და ხარისხიკენ მიისწრაფვიან და მუდმივად მუშაობენ იმ პროდუქციის გაუმჯობესებაზე, რომლის ბაზარზე შემოტანაც არის შესაძლებელი. კონკურენტებზე დაკვირვება და ერთი ნაბიჯით წინ ყოფნის მცდელობა ამ სტრატეგიის მოთხოვნას წარმოადგენს.
3. მომხმარებელთან ნდობით აღსავსე ურთიერთობა. ბაზარი სავსეა სხვადასხვა ხარისხისა და ფასების, მსგავსი პროდუქციითა და სერვისებით. მაგრამ მომხმარებელი ყოველთვის არ კმაყოფილდება უბრალოდ სტანდარტული პროდუქტით. მათ ინდივიდუალური გადაწყვეტილებები სურთ. კომპანიები ცდილობენ რაც შეიძლება მეტი შეისწავლონ მომხმარებელთა მოთხოვნების შესახებ, ამგვარად ისინი შეძლებენ ყველაზე მოთხოვნადი პროდუქტის, სერვისისა და გადაწყვეტილების მიწოდებას.
მომხმარებელზე ორიენტირებული ღირებულების წინადადება და მომხმარებელთან ნდობით აღსავსე ურთიერთობის სტრატეგია სტარტაპებს საშუალებას აძლევს უდიდეს შედეგებს მიაღწიონ. ამრიგად, სტარტაპებმა თავდაპირველად უნდა გაითვალისწინონ მომხმარებელთა თვალსაზრისი და განსაზღვრონ რა ღირებულების მიწოდება შეუძლიათ. აღნიშნულის მისაღწევად საუკეთესო გზაა საკუთარი თავი მომხმარებლის ადგილზე წარმოიგინოთ და ჩართოთ ისინი თქვენი ღირებულების წინადადების შედგენაში. როგორც აღნიშნავენ სტივ ბლენკი და ბობ დორფი (2014 წ.): „სტარტაპში დამფუძნებლები განსაზღვრავენ პროდუქტის ხედვას და შემდეგ იყენებ მომხმარებელთა შედეგებს იმისათვის, რომ აღნიშნული ხედვისთვის მოიძიონ მომხმარებლები და ბაზარი“.

მთავარი დასკვნა
თავდაპირველად უნდა შეიმუშავოთ თქვენი ღირებულების წინადადება და შემდეგ შეამოწმოთ არის თუ არა ის თქვენი მომხმარებლებისთვის მნიშვნელოვანი და მიმზიდველი. თუ ეს დადასტურდება, მის საფუძველზე შეგიძლიათ თქვენი ბიზნეს მოდელი შეიმუშავოთ. წინააღმდეგ შემთხვევაში თქვენ ერთი ნაბიჯით უკან უნდა დაიხიოთ და თავიდან შეადგინოთ თქვენი ღირებულების წინადადება.
შემდეგ გაკვეთილზე განვიხილავთ თუ როგორ უნდა შეადგინოთ ძლიერი და ინოვაციური ღირებულების წინადადება თქვენი მომხმარებელების სამუშაოებეზე, პრობლემებსა და უპირატესობებზე ფოკუსირების მეშვეობით.

About the Author

}
უფასო კონსულტაცია