პრობლემებსა, სამუშაოებსა და უპირატესობებზე ფოკუსირება