Aug30
0

მომხმარებელთა დიზაინის შრეები

დიზაინ ფიქრი Share this post

მომხმარებელთა დიზაინი შეიძლება სახლის მშენებლობას შევადაროთ. მოდით უფრო დეტალურად განვიხილოთ.

შრე 1: საფუძველი

როდესაც სახლი შენდება, ნებისმიერი სამუშაოს დაწყებამდე მშენებელმა უნდა იცოდეს თუ რას აშენებს, სწორედ აქ თამაშობს როლს პროექტი. ეს არის იმის დეტალური დახასიათება, თუ რა უნდა აშენდეს, როგორ უნდა იყოს განლაგებული ოთახები, სად უნდა იყოს მოწყობილი ელექტრო და მილგაყვანილობის სისტემა. მომხმარებელთა დიზაინისათვის, ტექნიკური მახასიათებლები – ფუნქციური და შინაარსობრივი მოთხოვნებია, რომლებიც ნებისმიერი დიზაინის შედგენამდე უნდა დავადგინოთ.

ფუნქციური მოთხოვნები განსაზღვრავენ თუ რა მახასიათებლები და შესრულებადი ფუნქციები ესაჭიროებათ მომხმარებლებს მათი მიზნების მისაღწევად. შინაარსობრივი მოთხოვნები განსაზღვარევენ თუ რა ინფორმაცია სჭირდებათ მომხმარებლებს, რა ფორმით და თუ როგორ უნდა შეიქმნას და განახლდეს ის.

მოდით განვიხილოთ ტიპიური მაგალითი, რომელსაც თითქმის ყოველ საიტზე ან აპლიკაციაში ნახავთ: ძიება. ფუნქციური მოთხოვნები დეტალურად მიუთითებენ თუ როგორ უნდა შეავსოს მომხმარებელმა ძიების მონაკვეთი, შესაძლოა დაამუშავოს ან  დაავიწროვოს ძიება, შემდეგ კი განიხილოს იმ შედეგების ორგანიზებული სია, რომლებიც ძიების პირობებს ემთხვევა. შინაარსობრივი მოთხოვნები გამოსახულ შედეგებს და ნებისმიერ საინსტრუქციო ან განმარტებით ტექსტს მიმართავენ, რომლებიც მომხმარებლებს შეიძლება დასჭირდეთ.

 

შრე 2: სტრუქტურა

პროექტით შეიარაღებულს, მშენებელს შეუძლია საძირკველი ჩაუყაროს და დაიწყოს სახლისთვის ფორმის მიცემა და ის მისი სტრუქტურის მშენებლობით გაამაგროს. ორგანზომილებიანი პროექტი გამჭირვალე ხდება, სამგანზოლებიანი სტრუქტურა კი სახლის მონახაზს გვიჩვენებს.

მომხმარებელთა დიზაინში თანაბარმნიშვნელოვანი სტადიაა ინტერფეისის მეშვეობით მომხმარებლებისთვის ფუნქციონალურობისა და კონტენტის ორგანიზება და პრეზენტირება. ინფორმაციული პროექტირება (IA) კონტენტს უწევს ორგანიზებას იმის საფუძველზე, თუ რას ფიქრობენ მომხმარებლები საგნის შესახებ და ეხმარება მათ კონტენტის მართვაში. IA ხილვადია ნავიგაციის მენიუს, ბმულების და იარლიყების მეშვეობით.

ინტერაქტიული დიზაინი (ID) იმ ზომებს განსაზღვრავს, რომლებიც მომხმარებლებს შეუძლიათ მიიღონ მახასიათებლებთან დაკავშირებით და თუ როგორ რეაგირებენ ეს მახასიათებლები მომხმარებელზე. ეს კარგად ჩანს ინტერფეისის მეშვეობით, სადაც მომხმარებელი კონტენტით ხელმძღვანელობს და მას ფუნქციონალურობასთან ურთიერთქმედების ინტუიტიური შესაძლებლობა ეძლევა.

დავუბურნდეთ ჩვენი ძიების მაგალითს, IA პასუხისმგებელი იქნება ზოგიერთ ძირითად მეტამონაცემზე და ასევე იმაზე, თუ შინაარსის რომელი ნაწილი იძებნება. ინტერაქტიული დიზაინი  შედეგების სქემის შედგენას უზრუნველყოფს და ასევე იმ არჩევანს, რომელიც მომხმარებელს ექნება ძიების დაწყების დროს, გაფართოებული ძიების,  ძიების შედეგების გაფილტრვის, დაზუსტების და პაგინაციის ჩათვლით.

 

შრე 3: დასრულება

მშენებელი საბოლოო სტადიაზე გადადის ინტერიერის ინვენტარისა და გარე კედლების მოწყობით და მათი შეღებვით, მოხმარებელთა გამოცდილების დიზაინში, შესაბამისი სტადია ვიზუალური დიზაინია, UX დიზაინის ყველაზე ხილული ნაწილი, რომელსაც ხშირად უწოდებენ „შეხედე და შეიგრძენი“. ფერი, გაფორმება და სქემა ერთიანდება მომხმარებლის ინტერფეისის ინტუიტიური ნაწილის შედგენის მიზნით, რომელსაც ადამიანები „მაგარს“ და „სექსუალურს“ უწოდებენ. დაიმახსოვრეთ, რომ კარგი ვიზუალური დიზაინი – ეს არის ის დიზაინი, რომელიც მომხმარებლების მოთხოვნებს ემსახურება, და არა ის დიზაინი რომელიც მოდური ან ზედმეტად მორთულია მომხმარებლის ინტერესების გათვალისწინების გარეშე.

დავუბრუნდეთ ჩვენი ძიების მაგალითს – ვიზუალური დიზაინი განსაზღვრავს ძიების შედეგების შრიფტს, ზომას, ფერს და ვიზუალურ სქემას.

Google-ის ერთიანი საძიებო ველის პრეზენტაციაში უამრავი შრე შედის, ისევე როგორც თქვენს მიერ მიღებულ შედეგებში, Gooooooogle პაგინაციის ჩათვლით, რომელიც მეტი შედეგების მიღებით ფართოვდება.

მომხმარებელთა დიზაინი დიზაინის დროს ხორციელდება მაკეტირების მეშვეობით, რომელიც იმის დადგენაში გვეხმარება, რომ ჩვენი დიზაინი საბოლოო მომხმარებლების მოთხოვნებს შეესაბამება და სწორედ ეს წარმოადგენს ჩვენი მომდევნო ელ. წერილის თემას.

გთავაზობთ თქვენი დიზაინერული ხედვისთვის ვარჯიშს!

About the Author

}
უფასო კონსულტაცია