Jul31
0

მოამზადეთ თქვენი გამარჯვების მოკლე პრეზენტაცია

შექმენი შენი სტარტაპი Share this post

როდესაც საქმე ფანდრაიზინგს ეხება, ბევრი დამაარსებელი თავს უხერხულად გრძნობს. ეს იმიტომ, რომ ისინი არ არიან დარწმუნებული თუ რამდენად კარგად შეასრულეს საშინაო დავალება და რა კითხვები იქნება დასმული. ფანდრაიზინგთან დაკავშირებული ერთი კარგი რამ არის ის, რომ წინასწარ შეგიძლიათ მოემზადოთ და დარწმუნებული იყოთ ინვესტორების მოკლე პრეზენტირებაში.
ის დრო გასულია, როდესაც ვენჩერული ინვესტორები პოტენციურ კომპანია „მარტორქებს“ (მილიარდი დოლარის კაპიტალიზაციის სტარტაპ-კომპანიებს) ეძებდნენ. დღეს მათი უმრავლებოსა მდგრად ბიზნესს ეძებს იმის მტკიცებულებით, რომ ისინი მომგებიანი და განვითარებადი იქნებიან. ამგვარად, თუ მოამზადებთ და ოპტიმიზირებას გაუწევთ თქვენი ფანდრაიზინგის მასალებს და ძირითად საკითხებს გაითვალისწინებთ, თქვენ ბევრად უფრო მეტი შანსი გექნებათ, რომ მოლაპარაკებები დაიწყოთ და დაფინანსება მიიღოთ.

მოკლე პრეზენტაცია
ის მთავარ მიზანზე უნდა იყოს ორიენტირებული: რომ გაიგონოთ ეს ჯადოსნური სიტყვები „მსურს უფრო მეტი გავიგო“. თქვენი მოკლე პრეზენტაციის შედგენა დაიწყეთ ერთ წინადადებიანი განცხადებით საქონლის პოზიციის შესახებ. შემდეგ სხვა წინადადება დაამატეთ იმის განმარტებით, თუ რას მიაღწიეთ უკვე (წარმოადგინეთ თქვენი ბიზნეს მოდელის მტკიცებულება). მესამე წინადადება უნდა განსაზღვრავდეს თუ რას მოელით ინვესტორებისგან. გთავაზობთ მაგალითს:
„ჩვენ ვქმნით პლატფორმას, რომელიც გახდება booking.com სამედიცინო მომსახურებისთვის. 500 მეტი პაციენტის გამოკითხვამ გვიჩვენა, რომ ძალიან რთულია სხვადასხვა კერძო კლინიკებში ფასების შედარება, შესაბამისი დროის შერჩევა და სატელეფონო ზარის გარეშე ვიზიტის დანიშვნა. ჩვენ უკვე შევადგინეთ MVP-ს (მინიმალური სიცოცხლისუნარიანი პროდუქტის) მაკეტი, გამოვცადეთ კონცეპცია და მომხმარებელთან ურთიერთობის მექანიზმი, ხელშეკრულებები დავდევით 120 კლინიკასთან იმისათვის, რომ პარტნიორული პროგრამისგან მივიღოთ საკომისიო პლატფორმიდან მათ მიერ განხორციელებულ გაყიდვებზე. ამჟამად ჩვენ ვეძებთ $100,000 ინვესტიციას, რომ შევქმნათ და ავამოქმედოთ პლატფორმა ადგილობრივ ბაზარზე“.

ერთგვედიანი დოკუმენტი
ეს უნდა იყოს თითქმის ხელოვნების ნიმუში, რომელიც წარმოადგენს თქვენს ბიზნეს იდეას, ბრენდს, ტენდენციას და თქვენს პიროვნებასაც კი. ეს იქნება თქვენი ყველაზე ხშირად გამოყენებადი ფანდრაიზინგის მასალის ნაწილი, რადგან დასაწყისშივე რაც შეიძლება მეტი ინვესტორი უნდა მოძებნოთ იმისათვის, რომ საუკეთესო პარტნიორი ოპოვოთ თქვენი სტარტაპისთვის. ერთგვედიანი დოკუმენტი უნდა:
• შეიცავდეს ყველა კრიტიკულ ფაქტს თქვენი კომპანიის შესახებ, მაგრამ უნდა დარჩეს მინიმალისტური
• ყოველმხრივ მაღალხარისხიანი უნდა იყოს; ამგვარად, თქვენ უნდ გაითვალისწინოთ შტატგარეშე დამპროექტებლის დაქირავება იმისათვის, რომ თქვენი ერთგვერდიანი დოკუმენტი ვიზუალურად გამორჩეული გახადოთ
• იყოს ისეთი ფორმატით მომზადებული, რომ მოხერხებული იყოს მისი მობილურით გაგზავნა და კითხვა.

პრეცენტაცია ინვესტორისთვის და პრეზენტაცია სლაიდებით
თქვენი ბიზნეს იდეის სიტყვიერი წარდგენა (პრეზენტაცია) მოითხოვს გამარტივებულ პრეზენტირებას უფრო ნაკლები დეტალების მითითებით იმ სლაიდებში მომზადებულ პრეზენტაციასთან შედარებით, რომელსაც თქვენ პოტენციურ ინვესტორებს გადასცემთ. სხვადასხვა რეკომენდაცია არსებობს იმასთან დაკავშირებით, თუ რომელი ასპექტები უნდა ჩართოთ თქვენს პრეზენტაციაში ინვესტორებისთვის, მაგრამ უკიდურეს შემთხვევაში უნდა გაითვალისწინოთ ქვემოთ მოცემული შვიდი პუნქტი:
1. პრობლემა: შეახსენეთ ინვესტორებს იმ ძირითადი პრობლემის შესახებ, რომლის გადაწყვეტაზეა გამიზნული თქვენი პროდუქტი, და განმარტეთ თუ რატომ არის გადაწყვეტილება ასე მნიშვნელოვანი და სასწრაფო.
2. გადაწყვეტილება: აჩვენეთ პროდუქტი ან უკიდურეს შემთხვევაში სქრინშოთი (ეკრანის სურათი), ესკიზი, პროტოტიპი ან ფოტო.
3. მომხმარებელთა შრომითი პროცესი (თქვენს მიერ შეთავაზებული გადაწყვეტილებით და მის გარეშე): ეს არ არის სავალდებულო, მაგრამ თუ თქვენი გადაწყვეტილება ინოვაციურია, გამარტივებული შრომითი პროცესი ინვესტორებს დაეხმარება, რომ უკეთესად გაიგონ თქვენი ბიზნესის სპეციფიკის არსი. მომხმარებელთა შრომითი პროცესი ეტაპობრივად აჩვენებს თუ რა უნდა გააკეთოს მომხმარებელმა თავისი საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად.

4. ბაზრის მიმოხილვა: სრული მიზნობრივი ბაზრის მოცულობა, ძირითადი მონაწილეები, კონკურენტები, შესაძლო პარტნიორები, თქვენი კონკურენტული უპირატესობა და დიფერენციაცია.

5. ფინანსური მაჩვენებლები: გაუზიარეთ თქვენი ფინანსური მდგომარეობა და სამომავლო გეგმები (#8 გაკვეთილზე განხილული ძირითადი ორიენტირების ჩათვლით). ინვესტორებს სურთ დარწმუნდნენ, რომ მათ სახსრებს თქვენ წარმატებულად გამოიყენებთ.

6. მიღწევები: წარმოადგინეთ თქვენი წარმატების მტკიცებულება იმის მიმოხილვით, თუ რა გააკეთეთ უკვე და როგორ გახდა თქვენი ბიზნესი უფრო ძლიერი.

7. გუნდის წევრები: წარადგინეთ მთავარი მოქმედი პირები და დაამტკიცეთ თუ რატომ შეძლებთ აღნიშნულის განხორციელებას თქვენ და თქვენი გუნდი.

სლაიდებით შედგენილი თქვენი პრეზენტაციის მთვარი მიზანია თქვენი სტარტაპ ბიზნესის ყველა საჭირო ასპექტის დაფარვა იმგვარად, რომ პოტენციურმა ინვესტორებმა შეძლონ მისი მიმოხივლა ხუთ წუთზე ნაკლებ დროში. რეალურად, როგორც კიმ-მაი ქათლერმა გაგვიზიარა 2015 წლის სტატიაში „TechCrunch“ შესახებ, ინვესტორები საშუალოდ 3:44 წუთს ხარჯავენ სტარტაპის ყოველი სლაიდებით შედგენილი პრეზენტაციის მიმოხილვაზე. ამრიგად, თქვენი სლაიდებით შედგენილი პრეზენტაცია არ უნდა იყოს გამიზნული ინვესტიციების შესახებ გარიგების დასადებად, არამედ ინვესტორების დასაინტერესებლად და თქვენი მომდევნო ეტაპზე გადასაყვანად იმისთვის, რომ განიხილოთ დამატებითი ასპექტები და შესაძლო პარტნიორობა.

მთავარი დასკვნა
ინვესტორებს იშვიათად თუ აქვთ დრო გრძელი ბიზნეს გეგმების წასაკითხად, ამიტომ პირველი შთაბეჭდილება სულ უფრო და უფრო მნიშვნელოვანი ხდება. მაგრამ მხოლოდ კარგი მოკლე პრეზენტაციის არსებობა არ არის საკმარისი. თქვენ ასევე უნდა მოამზადოთ ერთგვერდიანი დოკუმენტი, პრეზენტაცია და სლაიდებით შედგენილი პრეზენტაცია.
რადგან უკვე იცით თუ როგორ მოამზადოთ თქვენი ფანდრაიზინგის მასალა, დროა გავიგოთ თუ როგორ დაუკავშირდეთ პოტენციურ ინვესტორებს, რაც ჩვენი მომდევნო გაკვეთილის თემას წარმოადგენს.

About the Author

}
უფასო კონსულტაცია