Aug16
0

ვინ არის თქვენი მომხმარებელი?

დიზაინ ფიქრი Share this post

კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება ჩვენი კურსის – დიზაინისა და მომხმარებელთა გამოცდილების შესახებ მე-3 გაკვეთილზე!
გუშინ ჩვენ განვიხილეთ მომხმარებელთა გამოცდილება და თუ როგორ შეგვიძლია შევქმნათ დიზაინი პროექტირების პროცესის მეშვეობითა და მომხმარებლზე ფოკუსირებით, რომელთა განხორციელება შესაძლებელია მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ ჩვენი მომხმარებლების შესახებ ნათელი წარმოდგენა გვაქვს.
დღევანდელ ელ. წერილში ყურადღება გამახვილებულია მომხმარებელზე ორიენტირებული დიზაინის პროცესის პირველ ეტაპზე: თქვენი მომხმარებლებისა და მათი საჭიროებების გაგება, რომლის მიღწევაც შესაძლებელია „მომხმარებელთა კვლევის“ მეშვეობით.

მომხმარებელთა კვლევა
„მომხმარებელთა საუკეთესო გამოცდილების დიზაინის შესაქმნელად, ყურადღება მიაქციეთ არა თუ რას ამბობენ მომხმარებლები, არამედ რას აკეთებენ“ – ჯეიკობ ნილსენი.
მომხმარებელთა კვლევა გვეხმარება გავიგოთ მომხარებელთა საჭიროებები, ქცევა და მოტივაცია. ამგვარი გაგება დიზაინის შედგენაში გვეხმარება იმ მიზნით, რომ აღნიშნული მოთხოვნები დავაკმაყოფილოთ.
მომხმარებელთა კვლევა მომხმარებელთა ძირითადი ჯგუფების იდენტიფიცირებით იწყება ჩვენი ძალისხმევის მათზე ფოკუსირების მეშვეობით. საერთო მოლოდინის მიუხედავად, ჩვენ არ შეგვიძლია დიზაინი ყველასთვის შევქმნათ, ამიტომ ჩვენ ყურადღებას იმ ჯგუფებზე ვამახვილებთ, რომლებიც ჩვენი ბიზნესისთვის ყველაზე მეტად მნიშვნელოვანია და დარწმუნდით, რომ დიზაინი მათ მოლოდინებს აჭარბებს.

აღნიშნულის გაკეთებას ჩვენ მხოლოდ მხოლოდ მაშინ შევძლებთ, როდესაც მომხმარებლების მოთხოვნებსა და მოლოდინებს ნამდვილად გავიგებთ – რეალური, ნამდვილი მოხმარებელების, და არა დიზაინერების ან გაყიდვებისა და მარკეტინგის განყოფილების ან მომხმარებელთა შემცვლელების.
მომხმარებელთა კვლევის მეთოდები
„ხალხისთვის, რომ მეკითხა რა სურდათ, ისინი მიპასუხებდნენ „უფრო სწრაფი ცხენები““. – ჰენრი ფორდი.
მომხმარებელთა კვლევა არ არის მხოლოდ იმის გამოკითხვა თუ რა სურთ ადამიანებს, არამედ ჩვენი დიზაინისთვის მონაცემთა შეგროვება და ანალიტიკური მონაცემების შეკრება სხვადასხვა მეთოდის მეშვეობით, მათ შორის:
მომხმარებლებზე დაკვირვება. ჩვენ ნამდვილ მომხმარებლებს ვაკვირდებით მათ რეალურ გარემოში (სადაც ისინი თავიანთ ინტერფეისს იყენებენ) და ვცდილობთ შევასრულოთ ამონაცები ჩვენს მიერ რეკონსტრუირებული ინტერფეისის გამოყენებით. თუ ეს ახალი ინტერფეისია, ჩვენ ვაკვირდებით თუ როგორ ასრულებენ ისინი სამუშაოს და ვეძებთ იმ გზებს, რომლებიც ამ სამუშაოს გაამარტივებს.
აღნიშნული იმის გაგებაში გვეხმარება თუ რამდენად თავისუფლად იყენებენ ისინი ინტერფეისს, ასევე სუსტი მხარეებისა და მათი დაძლევის მეთოდების გაგებაში. მაგალითად, ერთი კლიენტის მომხმარებლებს თავის მონიტორზე ან კლავიატურაზე ჰქონდათ წებოვანი ფურცლები მოკლე ჩანაწერებისთვის, რომლებზეც ჩამოთვლილი იყო რთული დავალების შესასრულებლად მისაღები ზომების თანმიმდევრობა, ვინაიდან სხვაგვარად არ იყო გასაგები და აპლიკაციაში არ იყო სათანადო დახმარება ხელმისაწვდომი.
ინტერვიუები. მომხმარებელთა დაკვირვების მეთოდს ხშირად მოსდევს მომხმარებელთა ერთი ერთზე ინტერვიუს აღება და უზრუნველყოფს იმის გაგებას თუ რომელი „რატომ“ დგას მათი ქმედების უკან და თუ როგორ გააკეთეს ეს. ხშირად ამგვარად დამატებითი სუსტი მხარეები და გაომჯობესების სფეროები გამოვლინდება ხოლმე. ერთი ერთზე მთავარი დაინტერესებული

მხარეების ინტერვიურება უზუნველყოფს მათი მოლოდინების და წარმატების კრიტერიუმების გაგებას, რაც დიზაინის დროს მნიშვნელოვანი მომენტია.
გამოკითხვა. ონლაინ გამოკითხვის ჩატარება – ეს არის მომხმარებელთა ჯგუფებისგან უამრავი კომენტარის მიღების საშუალება და ასევე მათთვის აზრის გამოთქმის საშუალების მიცემა. გამოკითხვის შედეგები თქვენი მომხმარებლების და არსებული საიტით ან აპლიკაციით მათი კმაყოფილების გაგებაში გეხმარებათ.
ჯგუფური მიმოხილვა. ჯგუფური მიმოხილვის ეტაპი – ეს არის ორგანიზებული დისკუსია, რომელიც ჩვეულებრივ ერთი და იმავე მომხმარებელთა ჯგუფიდან ექვსიდან რვამდე მომხმარებელს მოიცავს. ამგვარ ფორუმს ხშირად ვიყენებთ იმისათვის, რომ გადავხედოთ არსებულ საიტს ან გამოცდილებას და მივიღოთ მათი კომენტარები და შეფასებები.

პრაქტიკული მონაცემები
საველე კვლევებიდან გამომდინარე, ჩვენ კარგი გაგება გვაქვს:
1. ჩვენს ძირითად მომხმარებელთა ჯგუფების შესახებ, რომლებიც გვეხმარება წარმომადგენლობითი პროფილების (პერსონების) შექმნაში, რაც დიზაინისა და შემუშავების პროცესის ძირითად ნაწილს წამოადგენს.
2. იმ გზების შესახებ, რომლებითაც აღნიშნული მომხმარებელთა ჯგუფები კლიენტთან ურთიერთქმედებენ შეხების წერტილებისა და არხების მეშვეობით. ისინი ხშირად მომხმარებელთა მოგზაურობის რუკებითაა გამოსახული, რომლებიც გვიჩვენებენ თუ რას ფიქრობენ, გრძნობენ და აკეთებენ ისინი, და ასევე გვიჩვენებენ მათ პოზიტიურ და ნეტაგიურ ურთიერთქმედებას ამ გამოცდილებაში.
3. მათი საჭიროებების შესახებ, რომლებიც მომხმარებელთა მოთხოვნებშია ასახული, რომლებიც განსხვავდებიან, მაგრამ ხშირად ავსებენ ბიზნესის მოთხოვნებს.

მომხმარებელთა კვლევის აღნიშნულ სამ შედეგს უფრო დეტალურად ხვალინდელ ელ. წერილში განვიხილავთ.
გთავაზობთ თქვენი დიზაინერული ხედვისთვის ვარჯიშს!

About the Author

}
უფასო კონსულტაცია