Aug07
0

დიზაინი და დიზაინერული აზროვნება

დიზაინ ფიქრი Share this post

კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება კურსზე დიზაინისა და მომხმარებელთა გამოცდილების შესახებ!
2011 წელს, იაპონურმა თვითმფრინავმა ბორტზე 122 მგზავრით მკვეთრი პიკირება დაიწყო 6000 ფუტ სიმაღლეზე 30 წამის განმავლობაში, როდესაც ფაქტიურად თავდაყირა მიფრინავდა. იაპონიის ტრანსპორტის უსაფრთხოების საბჭოს (აშშ-ს ტრანსპორტის უსაფრთხოების ეროვნული საბჭოს იაპონური ანალოგი) ანგარიში იუწყებოდა, რომ მეორე პილოტმა არასწორი ღილაკი გამოიყენა, როდესაც ცდილობდა კაპიტნისთვის კაბინა გაეღო. საქმე იმაშია, რომ საჭის მართვისა და კაბინის გაღების მარეგულირებლები ერთნაირად იმართებოდნენ და ახლოს იყვნენ ერთმანეთთან განლაგებულნი. ეს ცუდი დიზაინის მაგალითია.
სავარაუდოდ, ყოველდღიურ ცხოვრებაში თქვენ ხშირად გიწევთ ცუდ დიზაინთან კავშირი (თუმცა სიცოცხლისთვის ნაკლებად სახიფათო). ეს შეიძლება იყოს კარი, რომელიც დაგაფიქრებთ უნდა მიაწვეთ თუ მოქაჩოთ რომ გააღოთ ან იმედის გამაცრუებელი ვებ-გვერდები და აპლიკაციები. რადგან ცუდი დიზაინი გვხვდება, გამიზნული ხერხებიც არსებობს კარგი გამოცდილების დასაპროექტებლად, და სწორედ ეს წარმოადგენს აღნიშნული კურსის ყურადღების ცენტრს.
მე ვარ ლინდონი, მომხმარებლის გამოცდილების დიპლომირებული სტრატეგი და ავტორი, დავეხმარე 500 უმსხვილეს კომპანიას (Fortune 500 companies) მათი მომხმარებელთა გამოცდილების დიზაინერულ მოთხოვნებთან მიმართებაში.
მომდევნო ათი დღის განმავლობაში ჩვენ უფრო დეტალურად განვიხილავთ დიზაინსა და მომხმარებელთა გამოცდილებას, რომელიც სასარგებლო იქნება ყველა იმ პირისთვის, ვისაც კავშირი აქვს დიზაინთან და დიზაინერებთან (მე თქვენ გიცქერთ, პროექტის მენეჯერებო, დეველოპერებო და ბიზნესის ანალიტიკოსებო) ან იმათთვის, ვინც ამ სფეროში ჩართვას ფიქრობს.

თქვენ გაიგებთ დიზაინის მნიშვნელობის, დიზაინერულ პროცესში სხვადასხვა ნაბიჯის და დიზაინის როლების შესახებ. კურსის დასასრულს, თქვენ არა მხოლოდ დიაზინის ეტაპებს გაეცნობით, არამედ უკვე შეამჩნევთ და მოგესურვებათ თქვენს ირგვლივ მყოფი დიზაინის ელემენტების შესწორება.

რა არის დიზაინი?
„დიზაინი არ არის მხოლოდ ის თუ როგორ გამოიყურება ან შეიგრძნობა ის. დიზაინი არის თუ როგორ მუშაობს ის.“ – სტივ ჯობსი.
არ არსებობს დიზაინის ერთი განმარტება (შეგიძლიათ დაგუგლოთ!), ამიტომ გთავაზობთ იმას, რომელზეც ფიქრი მე მომწონს: დიზაინი არის პროცესი იმ პროდუქტის ან სერვისის შესაქმნელად ან გასაუმჯობესებლად, რომელიც პრობლემას აგვარებს ან ბიზნესისა და მომხმარებლების მოთხოვნებს აკმაყოფილებს.
ეს განმარტება შემდეგ საკითხებს გამოჰყოფს:
• დიზაინი არის არა შემთხვევითი „შემოქმედებითი“ საქმიანობა, არამედ პროცესი. ის შეიცავს მეცნიერებასა და ხელოვნებას.
• არსებობს პრობლემა, რომელიც უნდა მოგვარდეს, ან არსებობს მოთხოვნა, რომელიც უნდა დაკმაყოფილდეს.
• დიზაინს სარგებელი მოაქვს როგორც ბიზნესისთვის (რომელიც იხდის დიზაინისთვის), ასევე მომხმარებლებისთვის (ვინც იყენებს დიზაინს).
ისევე როგორც დიზაინის უამრავი განმარტება არსებობს, არსებობს დიზაინის პროცესის უამრავი ვარიანტი. თუმცა, ისინი იმ მსგავსი პრინციპებითა და ეტაპებით ხელმძღვანელობენ, რომლებიც დიზაინერული აზროვნების მიდგომაშია ასახული, რომელიც თავის მხრივ ხელს უწყობს დიზაინის პროცესსა და დიზაინერების მიერ ტრადიციულად გამოყენებულ მეთოდებს, და არა-დიზაინერთა ფართო აუდიტორიას აცნობს მას პრობლემების კრეატიულად გადაჭრისა და ბიზნესში ინოვაციების შემოტანის მიზნით.

დიზაინერული აზროვნება
დიზაინერული აზროვნება წარმოადგენს ადამიანზე ფოკუსირებულ მიდგომას, რომელიც შესაძლებლობების პოვნით იწყება, ამასთან ძირითადი ყურადღება პირველ რიგში ადამიანთა მოთხოვნებს (ქვედა ნაწილი) და შემდეგ ამ მოთხოვნების დაკმაყოფილებას ეთმობა ტექნოლოგიების გამოყენების მეშვეობით (ზედა მარცხენა ნაწილი), იმ შემთხვევაში, თუ ეს ბიზნესისთვის ეკონომიკურად სიცოცხლისუნარიანია (ზედა მარჯვენა ნაწილი).

 

 

 

 

 

დიზაინერული აზროვნების პროცესი შემდეგი ხუთი ნაბიჯისგან შედგება:

  1. თანაგრძნობა: გაიგეთ იმ მომხმარებლის გამოცდილება, რომელსაც დიზაინს უკეთებთ. ეს ხორციელდება დაკვირვების, ურთიერქმედების და მათ გამოცდილებაში ჩაღრმავების გზით. წარმოიდგინეთ თქვენი თავი მათ ადგილზე!
  2. განსაზღვრა: გაუკეთეთ ანალიზი და სინთეზირება თქვენი თანაგრძნობის ქმედებიდან მიღებულ მონაცემებს იმისათვის, რომ მომხმარებელთა ის თვალსაზრისი შეადგინოთ, რომელსაც თქვენი დიზანით მიმართავთ. სწორედ აქ შეძლებთ იმ პრობლემის ნათლად განსაზღვრას, რომლის გადაწყვეტასაც ცდილობთ.
  3. წარმოდგენა:დაფიქრდით და განიხილეთ სხვადასხვა გადაწყვეტილება. თავდაპირველად ფოკუსირება მოახდინეთ უამრავ სხვადასხვა შესაძლო გადაწყვეტილებაზე, მაშინ როდესაც ტექნიკური განხორციელება და ბიზნესის სიცოცხლისუნარიანობა მეორეხარისხოვან პოზიციას იკავებენ. შემდეგ განისაზღვრება გადაწყვეტილებათა პრიორიტეტები მომხმარებელზე ზეგავლენის, ტექნიკის განხორციელებისა და ბიზნესის სიცოცხლისუნარიანობის მიხედვით.
  4. საცდელი ნიმუში:სწრაფად განახორციელეთ პრიორიტეტული იდეები ისე, რომ მომხმარებლებს, გუნდს და სხვა დაინტერესებულ მხარეებს შეეძლოთ მათთან ურთიერთქმედება, და არა მხოლოდ შეისწავლონ ეს ურთიეთქმედებები, არამედ უფრო მეტი თანაგრძნობა განავითარონ.
  5. შემოწმება:მიიღეთ კომენტარები თქვენი გადაწყვეტილების შესახებ, გააუმჯობესეთ საცდელი ნიმუშები, უფრო მეტი ისწავლეთ მომხმარებლის შესახებ და დახვეწეთ თქვენი თავდაპირველი მოსაზრება. საწყის ეტაპზე დაბრუნება ჩვეული ამბავია.

დიზაინერული აზროვნება, ადამიანზე ორიენტირებული მიდგომა სასარგებლოა შესაძლებლობებისა და შესაძლო გადაწყვეტილებების განსაზღვრისთვის, ასევე იმ სასურველი პროდუქციისა და მომსახურების შესახებ წარმოდგენისთვის, რომელთა შეძენა ნადვილად სურთ ადამიანებს.

ხვალ უფრო დეტალურად განვიხილავთ თუ როგორ არის მომხმარებელთა გამოცდილება დაგეგმილი.

მოდით განვავითაროთ თქვენი დიზაინერული ხედვა!

 

 

About the Author

}
უფასო კონსულტაცია