Jul29
0

განსაზღვრეთ თქვენი ფანდრაიზინგის ძირითადი ორიენტირები

შექმენი შენი სტარტაპი Share this post

8. განსაზღვრეთ თქვენი ფანდრაიზინგის ძირითადი ორიენტირები

რადგან უკვე იცით თქვენი ფინანსური რესურსების გამოყენების სიჩქარე და საჭირო ინვესტიციები, იმისათვის, რომ პოტენციურ ინვესტორებს დაუკავშირდეთ, პირველი ნაბიჯია განსაზღვროთ თქვენი ფინანსური მოთხოვნები გრძელვადიან პერსპექტივაში. აღნიშნულის მისაღწევად ყველაზე მარტივი გზაა თქვენი კომპანიის ფინანსური რესურსების გამოყენების სიჩქარისა და დაგეგმილი განვითარების ძირითადი ორიენტირების ვიზუალიზაცია. ზოგადად ეს ნიშნავს, რომ თქვენ იცით თქვენი სტარტაპის განვითარების ძირითადი მომენტები და შეგიძლიათ ინვესტორებს განუმარტოთ თუ რა თანხაა საჭირო, რა მიზნებისთვის და როდის. თუ თქვენ მკაფიო წარმოდგენა გაქვთ თქვენი საინვესტიციო მოთხოვნების შესახებ, ფანდრაიზინგის მთელი პროცესი იქნება უფრო მდგრადი, სტაბილური და წარმატების მეტი შანსით.

ძირითადი ორიენტირების სხვადასხვა ტიპი
ნებისმიერი ახალდაარსებული კომპანიის ტიპიური ფინანსური მიზნებისგან განსხვავებით (ანუ, მდგრადი შემოსავალი და მოგების კოეფიციენტი), სტარტაპის ძირითად ორიენტირებს წარმოადგენს გარკვეული ღონისძიებები. ჩვეულებრივ, ისინი ყველაზე მნიშვნელოვან ორიენტირებს აღნიშნავენ სტარტაპის ისტორიაში. სტარტაპის ძირითადი ორიენტირების საერთო ტიპებია:

• ბაზრის ძირითადი ორიენტირების (პირველი მომხმარებლები, ფასის შემოწმება, გავრცელების არხების შემოწმება და სხვ.) განსაზღვრა შესაძლებელია როგორც ბაზრისგან იმის შესახებ მტკიცებულებების მიღება, რომ, მაგალითად, თქვენ ეფექტურად შეძლებთ მიზნობრივი აუდიტორიის, უკიდურეს შემთხვევაში, ერთი მილიონი მომხმარებლის მიღწევას, რომ პროდუქტი გარკვეული სეგმენტებისთვისაა სასარგებლო (პირველი 100 გადამხდელი მომხმარებლის მოპოვება), რომ არსებობს ბაზარი (პირველი 100 000 $ შემოსავალი), ბიზნესი ზრდადია (წელიწადში 1 მილიონი დოლარის შემოსავლის მიღება) და ა.შ.
• პროდუქტის ძირითადი ორიენტირები დაკავშირებულია პროტოტიპის წარმოებასთან, პროდუქტის წარმოების დაწყებასთან და განახლებებთან. მაგალითებად შესაძლებელია მოვიყვანოთ მუშა პროტოტიპის შექმნა, პროდუქტის პირველი პარტიის საცალო მოვაჭრეებზე მიწოდება ან საწყისი პროდუქტის განახლებული ვარიანტის წარმოდგენა, რომელიც თავისებურად რეალიზაციის ძირითად მექანიზმს წარმოადგენს.
• ადამიანური რესურსების ძირითადი ორიენტირები დაკავშირებულია იმ წამყვანი თანამშრომლების დაქირავებასთან ან სხვაგვარად თანამდებობაზე დანიშვნასთან, რომლებიც ძლიერ ზეგავლენას იქონიებენ სტარტაპზე. მენეჯმენტის სრული გუნდის შექმნა წარმოადგენს ადამიანური რესურსების ძირითადი ორიენტირის მაგალითს.
• დაფინანსების ძირითადი ორიენტირები მოიცავს არა მხოლოდ ფანდრაიზინგის ციკლებს (გავრცელებული აზრის მიუხედავად), არამედ მნიშვნელოვან მტკიცებულებას იმის შესახებ, რომ თქვენი სტარტაპი ფანდრაიზინგისთვის მზად არის. მაგალითად, იმის მტკიცებულება, რომ თქვენი ბიზნეს იდეა პოტენციური ინვესტორების ყურადღების მიპყრობას შეძლებს, რომ თქვენ მზად ხართ ისაუბროთ და მოლაპარაკებები აწარმოოთ ინვესტორებთან, და იმის მტკიცებულება, რომ თანხის მიღებით თქვენ ეფექტურად იმუშავებთ (იცით თუ როგორ გამოიყენებთ სახსრებს მაქსიმალური შედეგის მისაღწევად და რეალურად მოიქცევით ასე).
ქვემოთ მოცემულია გეგმა-გრაფიკის მაგალითი სტრატაპის ძირითად ორიენტირებით.

საუკეთესო დრო ფანდრაიზინგისთვის
ყველა ინვესტორი ცდილობს რისკების მინიმიზაციას იმის შესაძლებლობის დაკარგვის გარეშე, რომ ინვესტიციები ჩადონ უდიდესი პოტენციალის მქონე სწრაფ სტარტაპში. ინვესტორები ინვესტირებისთვის ყველაზე ნაკლებად რისკიან საქმეს ეძებენ. ამგვარად, სტარტაპისთვის დაფინანსების წყაროების მოსაძიებლად საუკეთესო დროა ძირითადი ორიენტირების მიღწევამდე ან მიღწევის შემდეგ. ეს დამოკიდებულია თქვენს მიერ შერჩეული პოტენტიციური ინვესტორის პოზიციაზე. ნებისმიერ შემთხვევაში, დარწმუნდით, რომ თქვენი ფანდრაიზინგის სტრატეგია იყენებს აღნიშნულ ორიენტირებს თქვეს სასარგებლოდ იმგვარად, რომ არ დარჩეთ სათადარიგო ფულადი სახსრების გარეშე.
გაითვალისწინეთ, რომ ინვესტორებს აწონილი ვარაუდების გაკეთება შეუძლიათ იმისათვის, რომ თქვენი ფინანსური რესურსების გამოყენების სიჩქარე შეამცირონ. ამრიგად, მოემზადეთ სცენარისთვის, რომელშიც თქვენ ნაკლებ თანხას შემოგთავაზებენ, ვიდრე გსურთ იმ მიზნით, რომ თქვენს მომდევნო ძირითად ორიენტირს მიაღწიოთ. ჩვეულებრივ, კომუნიკაციის ეს ფორმა კარგად მოქმედებს:
„სწორედ ამას {თქვენს მიერ შეფასებული ინვესტიციების იდეალური თანხას, რომელიც საკმარისი იქნება მომდევნო ძირითადი ორიენტირების მისაღწევად} უნდა მივაღწიო {თქვენს მიერ მიზანდასახულ ძირითად ორიენტირებს}, მაგრამ ეს არის, რის განხორციელებასაც შევძლებ {ერთს ან ორ უფრო მცირე, მაგრამ მნიშვნელოვან ძირითად ორიენტირებს} აღნიშნული {უფრო მცირე რაოდენობის} ინვესტიციით“.

მთავარი დასკვნა
როგორც კი ნათელი წარმოდგენა გექნებათ გეგმა-გრაფიკში მითითებული თქვენი ძირითადი ორიენტირების შესახებ, თქვენ უამრავი საკითხის პოვნას შეძლეთ იმის შესახებ, თუ როდის უნდა დაიწყოთ ფანდრაიზინგის პროცესი უფრო ეფექტურად და თქვენი სტარტაპის განვითარების მიზნით უფრო ნათელი ხედვა გექნებათ თუ რა რაოდენობის თანხა გჭირდებათ, რა მიზნით და როდის.

About the Author

}
უფასო კონსულტაცია