Sep06
0

გამოყენებადობის ტესტირება

დიზაინ ფიქრი Share this post

კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება ჩვენი კურსის მე-8 დღეს!
გუშინ ჩვენ განვიხილეთ თუ როგორ შეუძლია მაკეტირებას განახორციელოს მომხმარებელთა დიზაინი და შეადგინოს საერთო, ერთიანი გაგება. მაკეტების შემოწმება ასევე შესაძლებელია მომხმარებელთა ტიპიური წარმომადგენლების მიერ გამოყენებადობის ტესტირების მეშვეობით, როგორც გუშინ განვიხილეთ.

რა არის გამოყენებადობის ტესტირება?
გამოყენებადობის ტესტირების დროს, მონაწილეები ტიპიური დავალებების შესრულებას ცდილობენ მაშინ, როდესაც დამკვირვებლები აკვირდებიან, უსმენენ და ჩანაწერებს აკეთებენ. აღნიშნულის მიზანია დიზაინთან დაკავშირებული ნებისმიერი პრობლემისა და საკითხის განსაზღვრა, მონაწილეთა დაკმაყოფილების დონის გაგება და მათი საპასუხო კომენტარების მეშვეობით დიზაინის დასახვეწად გამოყენება.
გამოყენებადობის ტესტირება ეს არ არის იგივე, რაც მომხმარებლებისთვის მისაღები ტესტირება (UAT), რომელიც იმის დადგენაზეა ფოკუსირებული, რომ გადაწყვეტილება მოთხოვნების შესაბამისად მოქმედებს. მეორეს მხრივ, გამოყენებადობის ტესტირება ხორციელდება იმის უზრუნველყოფის მიზნით, რომ გადაწყვეტილება მარტივი და ინტუიციური იყოს რეალური ბოლო მომხმარებლებისთვის. აღნიშნულის განხორციელება შესაძლებელია მომხმარებელთა გამოცდილების დიზაინის მეშვეობით და ამ ტესტებისთვის ჩვენ მაკეტირების გამოყენება შეგვიძლია.
არსებობს გამოყენებადობის ტესტირების უამრავი ვარიანტი, მათ შორის: მოდელირებადი ან არამოდელირებადი, დისტანციური ან უშუალო (პირადი), და მათი კომბინაცია. მაშინ როდესაც, დისტანციური ტესტირება საშუალებას გვაძლევს მეტი ყურადღება უფრო მეტ მონაწილეს მივაპყროთ, ის არ გვაძლევს კონტექსტუალური კვლევის საშუალებას. მოდელირებადი უშუალო ტესტირება მომხმარებლების ფასეულ ინფორმაციას გვაწვდის, რომელიც სხვა მეთოდების გამოყენების დროს ხშირად გამორჩენილია. ის ასევე საშუალებას გვაძლევს ფოკუსირება მოვახდინოთ გარკვეულ მახასიათებლებსა და ფუნქციონალურობაზე რამდენიმე მონაწილის მეშვეობით და ასევე გამოვიკვლიოთ ნებისმიერი დამატებითი კონცეპცია.

გამოყენებადობის ტესტის კომპონენტები
წარმატებული გამოყენებადობის ტესტი საჭიროებს:
გამოყენებადობის ტესტის გეგმა. გამოყენებადობის ტესტის გეგმა დოკუმენტურად ასახავს გამოყენებადობის ტესტის ობიექტს, მიზეზს, დროს, ადგილს, სუბიექტსა და მეთოდს. ეს კარგი იდეაა იმისათვის, რომ ძირითადმა დაინტერესებულმა მხარეებმა და პროექტის გუნდის წევრებმა მოიწონონ გეგმის დეტალები იმის უზრუნველყოფის მიზნით, რომ გამოყენებადობის ტესტმა საჭირო მახასიათებლები და ფუნქციონალურობა შეამოწმოს, სწორი აუდიტორიის წარმომადგენლების შესაბამისს მოწყობილობებეზე, და რომ, სწორი მონაცემები შეგროვდეს და შედგეს ანგარიში.
მონაწილეები. წარმატებული გამოყენებადობის ტესტის ერთ-ერთი მთავარი შემადგენელია შესაბამისი მონაწილეების პოვნა, რადგან ერთი მოდელი ყველაფერს ვერ მოერგება. გაიხსენეთ ის პერსონები, რომლებიც ჩვენი მომხმარებელთა ჯგუფის საერთო გაგების მიზნით შევქმენით. ისინი იმ შესაძლებლობას წარმოადგენენ, რომლითაც გამოყენებადობის ტესტირების მონაწილეთა პროფილების იდენტიფიკაციაა შესაძლებელი. როგორც წესი, ტესტირება ხუთ მომხმარებელთან იმდენივე საპრობლემო საკითხს გამოავლენს, როგორც უფრო მეტ მომხმარებელთან ტესტირება. მაგრამ თუ თქვენ ბევრი მომხმარებელთა ჯგუფი გყავთ სხვადასხვა ამოცანებით, თქვენ ტესტირება შეგიძლიათ ჩაატაროთ სამიდან ოთ მომხმარებელთან ერთი ჯგუფიდან და ისევ ისეთივე კარგი შედეგები მიიღოთ.
ამოცანები, სცენარი და მაკეტირება. სცენარი მუდმივად ეხმარება გამოყენებადობის ტესტის მეთოდისტს, ტესტის თანმიმდევრული ანალიზისა და კონტროლის განხორციელებაში. გამოყენებადობის ტესტის ცენტრალურ ნაწილს ამოცანები წარმოადგენენ, ხოლო მაკეტირებამ ამ ამოცანებს მხარი უნდა დაუჭიროს. პრაქტიკა გვიჩვენებს, რომ კარგი იქნებოდა ოთხი ძირითადი ამოცანის გამოყენება ერთ-საათიანი გამოყენებადობის ტესტის განმავლობაში – ეს საკმარისი დროა საწყისი და საბოლოო კითხვებისთვის, ასევე ამოცანებსა და დაკვირვებებთან დაკავშირებული დამატებითი კითხვებისთვის.
ოთახი და აღჭურვილობა. მაშინ როდესაც ფორმალური გამოყენებადობის ლაბორატორიები ორმხრივი სარკეებით შეიძლება ერთი-ერთი შესაძლო ვარიანტი იყოს, თქვენ წარმატებულად შეძლებთ გამოყენებადობის ტესტების ჩატარებას პატარა საკონფერენციო ოთახში, სადაც მეთოდისტი მონაწილის გვერდით ზის, ხოლო დამკვირვებელი მათ უკან. რაც შეეხება აღჭურვილობას, დარწმუნდით, რომ დატენილი და ელექტროობით უზრუნველყოფილი გაქვთ მოწყობილობები, საჭიროების შემთხვევაში კავშირისა და ჩამწერი აპარატურა. საცდელი ჩაშვება დაგეხმარებათ დარღვევები დაამუშავოთ რეალურ მონაწილეებთან ტესტირებამდე.
მეთოდისტი და დამკვირვებელი. მეთოდისტი მონაწილეებს უწევს ინსტრუქციას ტესტისა და ამონაცების მეშვეობით, მათი მართვის გარეშე. გამოყენებადობის ტესტების გამარტივებას ტრენინგი და გამოცდილება სჭირდება, ისევე როგორც ემპათიას, მოთმენას და სმენის უნარს.
მიუხედავად იმისა, რომ მეთოდისტს შეუძლია შეითავსოს როგორც დამკვირვებლის, ისე ჩანაწარების მწარმოებელი პირის ფუნქციები, ამ ფუნქციების სხვა ადამიანის მიერ შესრულება მეთოდისტს საშუალებას აძლევს ფოკუსირება გამარტივებაზე მოახდინოს. უდიდესი მნიშვნელობა აქვს უფრო მეტი დამკვირვებლის ყოლას, განსაკუთრებით თუ ისინი დაინტერესებული მხარეები და გუნდის წევრები არიან. უფრო მეტი დამკვირვებლის ყოლა მათ მომხმარებელთა გამოცდილების გათვალისწინებაში და იმის გაცნობიერებაში ეხმარება, რომ მომხარებლები არ ჰგვანან მათ. მაგრამ, ასევე უნდა გყავდეთ სხვა დამკვირვებლები, რომლებიც სხვა ოთახიდან აკვირდებიან ან ჩანაწერებს მოგვიანებით განიხილავენ იმისათვის, რომ მომხმარებელმა თავი არ იგრძნოს უხერხულად ან დაკვირვების ობიექტად.
გამოყენებადობის ტესტირებას იმ ფარული პრობლემების აღმოჩება შეუძლია, რომელთა მოგვარებაც ნაკლები დანახარჯებითაა შესაძლებელი, რადგან ეს ჯერ კიდევ ხდება დიზაინის შექმნის დროს, მანამ, სანამ კოდის პირველი სტრიქონი არ დაიწერა. ამ პრობლემების ადრეულ ეტაპზე და ხშირად მოგვარებას უკეთესი, მომხმარებლისთვის უფრო კომფორტული და მომხმარებელზე უფრო ორიენტირებული დიზაინის შექმნისკენ მივყავართ.
მომდევნო ელ. წერილში განვიხილავთ სხვადასხვა როლს დიზაინსა და მომხმარებელთა გამოცდილებაში.
მანამდე კი გთავაზობთ ვარჯიშს დიზაინის გამოყენებადობაზე დაკვირვების მიზნით!

About the Author

}
უფასო კონსულტაცია